Välkommen hem

Att känna dig hemma. På en trygg och tillåtande plats i dig själv vill jag Therese att du ska känna dig när vi möts. Där du kan slappna av och möta dig själv och din omgivning utan att döma. Där din inre glädje kan få växa fram i tacksamhet, medvetenhet och villkorslös kärlek.