Föreläsningar

Nedan följer ämnen på föreläsningar jag utför. De kan bokas både live och online.

Stress föreläsning 

En praktisk och inspirerande föreläsning om våra beteenden och våra inre drivkrafter bakom stress och hur vi kan minska dess påverkan. När föreläsningen ges i längre form används ett självtest kopplat till drivkrafterna. Ett verktyg där du utforskar din stress. Under föreläsningen förstår du vad som stressar just dig och hur du kan minska det i din vardag. Möjlighet finns att ställa frågor.

Självläkning

Är det ens möjligt? Att självläka från sjukdom. Hör Therese berätta om hennes sju steg till självläkning från en grav hypotyreos. Om kraften och modet att våga. Föreläsningen bjuder in oss till att verkligen leva det bästa livet vi kan. Det blir en stund av inspiration och kanske en push för deltagarna att ta ett livsavgörande beslut. Möjlighet finns att ställa frågor.

Inifrånstyrning 

En nära och inspirerande föreläsning om vägen till autenticitet och bemyndigande. Om olika styrmetoder; utifrånstyrning och inifrånstyrning. Föreläsningen bjuder in oss till att ta ansvar för vårt autentiska jag och vara de ledare vi är. När föreläsningen ges i längre form används ett självtest kopplat till inifrånstyrning Ett verktyg där var och en utforskar hur de styr sitt liv. Möjlighet finns att ställa frågor.

Meningsfullt – om konsten att leva meningsfullt

En medvetandehöjande och inspirerande föreläsning om meningsfullhet och hur vi kan påverka den själva. Innehållet bjuder på kunskap från den filosofiska forskningen blandat med Thereses egna tankar & erfarenheter/kunskaper. När föreläsningen ges i längre form används ett självtest kopplat till meningsfullhet. Ett verktyg där var och en utforskar meningsfullhetens olika områden och upptäcker hur mycket respektive lite mening vi upplever. Möjlighet finns att ställa frågor.