Workshops med Therese

Relations-workshop

Möt Sune, Solveig, Camilla ocg Filip med Therese Appelqvist. Med humor och på ett underhållande sätt lär du känna mer om dig dina egna och andras beteenden. Varför du kan ha extra lätt för vissa och kanske lite svårare för andra? Här lär du dig ett sätt att känna igen dig själv och andra.

Meningsfullt – om konsten att leva meningsfullt med Therese

Therese delger på ett personligt och nära sätt vad meningsfullhet betyder för henne. Hon bygger workshopen på filosofi forskningens områden om vad som skapar meningsfullhet. På ett enkelt sätt kan du med hjälp av denna workshop öka känslan av mening i ditt liv.