Meditationer

Varmt välkommen att meditera med Therese online eller på södra Gotland i Nya Kapellet på Ekegården Kursgård.

Syfte: Att utveckla ett meditativt förhållningssätt där vi förhåller oss mera neutrala till det som sker runt oss. Vi kan se det som om att vi mer intar en ödmjuk distans till det runt oss. Där vårt tillvägagångssättet blir att möta saker som de är utan att värdera dem. Meditativt förhållningssätt handlar inte om att fly eller att inte ta tag i saker utan att låta sakerna förlora sin makt över dig. Möta dem och agera eller släppa taget utan dömande. Att utveckla ett sådant förhållningssätt är syftet med Therese meditationer.

Var:  Ekegården Gotland, Eke Bölske 144, 62340 Havdhem. Meditations-cirkel i meditationsrummet eller i Nya Kapellet. Meditationsvandringar utanför i Ekegården labyrint, Kraftkällan. Therese håller även meditationer online i både svenska och internationella meditationscirklar.

För vem: Alla meditationer är öppna för alla. Oavsett förhållningssätt, politik eller religion. De bygger på kärlek som är för alla. Vill du meditera med Therese skicka ett PM för mera information om tider och möjligheter och eller meditera med henne på hennes You Tube kanal Therese Appelqvist. 

Datum:  Uppdateras efterhand

Meditationer uppdateras kontinuerligt 

Hur: Hennes meditationer varierar beroende på vem som kommer till dem. Hon anpassar efter deltagarna. Det kan vara guidade meditationer eller stilla mindfulness meditationer. 

Anmälan: Obl anmälan alltid på sms 0707-792960

Varför håller Therese i meditation: För att hon tror på att vi utvecklar mera kärlek när livet innehåller ett meditativt förhållningssätt. I ett meditativt förhållningssätt finns mindre rädslor och fler medvetna val kan göras med en helt annan klarhet. Meditation bidrar till det. 

Deltagare berättar: 

”Meditationskväll på Ekegården. Min fjärde i ordningen. Att meditera i grupp är en upplevelse med möten av olika slag som får mig att växa och jag fylls av ljus och kärlek. Therese guidar oss in i meditation med sitt tillåtande, kärleksfulla sätt, hon smälter in i gruppen och vi tillsammans blir till en helhet där alla ges lika möjlighet att få ta plats. Therese har den unika förmågan att delta, samtidigt som hon leder med fast hand och på ett mjukt sätt visar hon på nycklar till våra inre rum. Ekegården är en välsignad plats. Tack Therese jag kommer igen”. Majlis Sjöberg

”Du är en perfekt ledare, som får deltagarna att känna sig välkomna och omhändertagna. Du ger alla utrymme att ta sin plats och komma till tals. Meditationerna är bra. Vi är alla så glada att du finns på Ekegården och gör det du gör! Janet Jönsson

Therese är en kärleksfull, humoristisk, givande ledare. Hon uppmanar alla att vara just den man är, inte följa några givna regler. Hon är en otrolig inspirationskälla. Ger klara tolkningar av korten vi drar. Hennes meditationer är lyftande, ledande och mycket härliga. Jag går alltid därifrån med en god påfyllning av inre lugn, nya tankar och självrespekt. Hon får mig att känna min egen inre kärlek bättre, hon kan konsten att sprida kärlek. Du är bara bäst. ?  Eva Simander

Funderingar och frågor: skriv till Therese på info(at)thereseappelqvist.com eller ring 0707-792960

Med reservation för ändringar. 

Varmt välkommen till Meditation med Therese!