Personlig Utveckling

Erbjuder under 2022 individuella personliga utvecklingsprogram.

Vill du ta steget in i dig? Ta nästa steg i din personliga utveckling? Och dessutom vill du göra det med mig som vägledare? Då öppnar jag nu upp för att du kan boka dig på 3 olika paket med mig.

Personlig Utveckling Bas – RESEARCH – Detta är ett samtalspaket där vi utgår från ditt liv du lever idag och undersöker din potential i relation till det. Ett undersökande program. Tre samtal. 1500kr.

Personlig Utveckling Medel – EMPOWER – Detta är ett samtalspaket där vi utgår från din potential och vad du vill förändra. Ett ansvarstagande program. Tre samtal. 1800kr.

Personlig Utveckling Large – AUTHENTIC – Detta är ett samtalspaket där vi har fokus på att du lever din potential och din sanning. Ett autentiskt program. Fem längre samtal. 4200kr. Går även att få som ett längre ledarutvecklingsprogram.

Alla priser är exkl moms för företag och inkl moms för privatpersoner. Mellan varje samtal ingår reflektioner.