Program meditationsrummet

Höstens program i meditationsrummet 

Ekegården, Eke Bölske 144, 62340 Havdhem

 

  • 9/9 Meditera med Therese (må) kl 18.30-20
  • 13-15/9 Sisterweekend fre 16-sö 14 (el14/9 SisterSaturday 09-ca 21)
  • 16/9 Vägledningskväll (må)18.30-20.30
  • 23/9 Meditera med Therese (må) kl 18.30-20
  • 7-10/11 Må bra dagar (självläkningskurs) to 16-sö 15
  • 11/11 Meditera med Therese (må) kl 18.30-20
  • 18/11 Vägledningskväll (må) kl 18.30-20.30
  • 24/11 Meditera med Therese (sö) kl 18.30-20
  • x/x Livscoaching / Vägledning enskilt med Therese, bokas separat (på plats, Skype, messenger el i telefon)

Kostnad: 
Meditera med Therese (må) 150kr
SisterSaturday (för kvinnor) 695kr inkl frukost, lunch, middag
Sisterweekend (för kvinnor) 1995kr inkl logi & helpension
Vägledningskväll (må) 250kr
Må bra dagar (to-sö) 5995kr
Livscoaching/vägledning 45 min 500kr, 90 min 900kr

DROP IN EL ANMÄL med sms 0707-792969 el maila info(thereseappelqvist.com.

OBS! Föranmälan på Må Bra dagarna.